Obecní policie Velké Přílepy


Počet zobrazených článků: 14 (z celkem 14 nalezených)

Novelizace stávajícího zákona č. 553/1991 SB.o obecní policii
(webmaster, Právní servis, 05.01.2009)
Dokument obsahuje vybrané kapitoly (změny), které se týkají zmiňovaného zákona. наращивание ресниц

Právní servis
(Karel Král, Právní servis, 04.09.2007)
Obecní policie Velké Přílepy, byla zřízena na základě vyhlášky zastupitelstva obce Velké Přílepy č.1/2006, (kterou se zřizuje obecní policie Velké přílepy) dle § 35a zákona č.128/2000 Sb., o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením
§1 odst. zákona ČNR č.553/1991Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 553/1991 Sb.
(Karel Král, Právní servis, 04.09.2007)
o obecní policii.
Text aktualizovaného znění předpisu (poslední změny vyznačeny podtržením). Aktualizace na tomto webu je k 1. září 2007.

Zákon č. 553/1991 Sb. Změny
(Karel Král, Právní servis, 04.09.2007)

Zákon o přestupcích
(Karel Král, Právní servis, 04.09.2007)
Citace pův. předpisu: 200/1990 Sb. Částka: 35/1990 Sb.
Datum přijetí: 17. května 1990 Rozeslána dne: 18. května 1990
Datum účinnosti: 1. července 1990

Zákon o přestupcích II.
(Karel Král, Právní servis, 04.09.2007)
část 2 (od § 68)

Nařízení vlády České republiky,
(Karel Král, Právní servis, 04.09.2007)
kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii.

Novely zákonů
(Karel Král, Právní servis, 04.09.2007)
č. 67/1993 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 370/2000 Sb., č. 62/2002 Sb., č. 78/2002 Sb., č. 320/2002 Sb.,

Zákon č. 379
(Karel Král, Právní servis, 04.09.2007)
ze dne 19. srpna 2005  o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Zákon 361/2000 Sb.
(Karel Král, Právní servis, 04.09.2007)
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích k 3. červenci 2006

Zákon 361/2000 Sb. II.
(Karel Král, Právní servis, 04.09.2007)
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích k 3. červenci 2006 část II.

Zákon 361/2000 Sb. III.
(Karel Král, Právní servis, 04.09.2007)
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích k 3. červenci 2006 část III.

Zákon 361/2000 Sb. IV.
(Karel Král, Právní servis, 04.09.2007)
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích k 3. červenci 2006 část IV.

Zákon 361/2000 Sb. V.
(Karel Král, Právní servis, 04.09.2007)
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích k 3. červenci 2006 část IV.

Webmaster Tomáš Křivánek / Powered by phpRS Obecní policie Velké Přílepy 2007 - 2016